Artvin iline bağlı bir ilçedir. İlin tam ortasına düşen ilçe topraklarını doğuda, Borçka ve merkez ilçeleri, kuzeyde Karadeniz, güneyde de Fındıklı ilçeleri çevirir. 30 köyü vardır.

Yüzölçümü : 295 km. kare Nüfusu: 12.393

İlçe toprakları bölgenin özelliklerini taşımaktadır. Doğu Karadeniz Dağları tepeleri ve yamaçlarıyla araziyi kaplar. Bu tepelerin birleştikleri noktalarda meydana gelen derin vadiler, sırtlar araziyi şekillendirir. Vadiler verimlidir, meyveciliğe elverişlidir. Buralarda bol miktarda sebze ve meyva yetiştirilir, ilçenin ulaştırması çok eskiden beri deniz yolundan sağlanır. Karadan Trabzon-Rize arasında uzanan 20 Numaralı devlet şosesine bağlı dır.

Arhavi’nin köyleri dağınıktır. Bölge dağlık araziden meydana gelmiş olduğu için, köylerle kasaba arasında ulaşma ancak keçi yollarıyla sağlanabilmektedir.

Arhavi ilçesinin merkezi Arhavi kasabasıdır, Musazade adı ile de anılır. Karadeniz kıyısındadır. Dağlardan Karadeniz’e dökülen bir derenin meydana getirdiği vadinin ağzında ve geriye doğru yükselen yamaçlar üzerindedir. Kasaba, birbirinden 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan üç mahalleden meydana gelmiştir. Şirin, güzel, sakin bir kasabadır. Batıdan akan dere kasabaya her mevsim bol sularıyla ayrı bir güzellik katar. Arkada kalan ve kayın, kızılağaç, kestane ağaçlarıyla kaplı ormanlar bu manzaraya ayrı bir heybet verir. Orman bol olduğu için evler tahtadandır.

Halkın geçim vasıtası ticaret, el tezgahı dokumacılığı, tarım ve balıkçılıktır. Çevrenin belli başlı ürünleri çay, fındık, meyva, pirinç ve tahıldır. İklimin oldukça ılık olması sayesinde, daha çok kıyılarda portakal ve limon yetiştirilir. Köylerde yeni yeni çay bahçeleri gelişmektedir. Arhavi’de kereste ihracı da önemli bir yer tutar.

Kasabanın hartası ve imar planı yapılmış, modern tesislerle su getirilmiştir. Kasabanın 100 dükkanlı çarşısının belli başlı özelliği, bunlardan çoğunun demircilikle uğraşmasıdır. Arhavi kasabası Kars-Trabzon kıyı yolunun üzerindedir. Arhavi adını, yanından Karadeniz’e dökülen ve eski adı Arkhabis olan çaydan almıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir