Aydın

Hitilerden başlayan bu şehrin tarihi daha sonra Selçuklu uç beylerinden Menteşe bey, bu toprakları ele geçirdiği zaman tarihi “Trailes” kentine “Güzelhisar” adını vermiştir. Daha sonra Aydınoğlu Mehmet Bey kenti yeniden onararak ona saygı olsun diye “Aydın’ın Güzelhisarı” adını vermitir. Bu isim daha sonra Aydın olarak kullanılmıştır.

Argosluların kurduğu Tralles, Millet limanı ile dünyanın ve yörenin en büyük ve en grökemli şehriydi. Dünyaın sayılı Heyketıraşlık okullarından biri buradaydı. Hititlerden sonra Lidya, Pers, Makedonya, İyonya, Selevkos, Begama Krallığı, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine sahne olmuştur. 1. Dünya Savaşı sırasında Yunan işgaline uğrayan (27 Mayıs 1919) bu şehrimiz 7 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulmuştur. Aydın, endüstri, kültür ve turizm şehridir.