Bosna-Hersek, Balkanlar’da bulunan ve içerisinde üç etnik grup barındıran bir ülkedir. Bosna-Hersek, iki bölgeden oluşur. Bosna, ülkenin kuzey bölgesini oluştururken, Hersek bölgesi güneyde yer alır. Bu ülkenin nüfusu 4.500.000 civarındadır. Bosnalı ve Hersekli ifadesi ayrı etnik grupları ifade eder. Her ne kadar Türkler tarafından bu ülkede yaşayan kişilere Boşnak denilse de bu ifade bu ülkede yaşayan Bosnalı Müslümanlar’ı nitelemektedir.

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’dır. Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan bu ülkenin bulunduğu coğrafyaya Balkan yarımadası denir. Bosna-Hersek’in Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ ile sınırı bulunmaktadır. Ülkenin Adriyatik Denizi’ne kıyısı da vardır. Ülkenin başkenti olan Saraybosna, etrafı yüksek dağlarla çevrelenmiş bir şehirdir. Bu nedenle bu şehir kış turizmine çok müsaittir. Saraybosna’da 1984 yılında Kış Olimpiyatları düzenlenmiştir.

Bosna Hersek Ulusal Müzesi
Bosna Hersek Ulusal Müzesi

Bosna-Hersek’in genelinde karasal iklim görülmektedir. Ülkede yazlar sıcak ve kurak, kışlar kar yağışlı ve soğuk geçer. Güney bölgesinde yer alan Hersek’te ise tipik olarak Akdeniz iklimi görülür. Bosna-Hersek yeraltı ve doğal kaynaklar bakımından da zengin olarak nitelendirilebilir.

Bosna-Hersek bağımsızlığını 1990 yılında kazanmıştır. Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Bosna-Hersek’in bağımsızlığı AB ve BM tarafından karar verilen referandumda belirlenmiştir. Bu bağımsızlığı Sırplar’ın tanımaması üzerine Bosna Savaşı başlamış ve 1995 yılına kadar devam etmiştir.

Saraybosna (Bosna Hersek)
Saraybosna (Bosna Hersek)

Bosna-Hersek nüfus özellikleri bakımından da oldukça zengindir. Ülke içerisinde Müslümanlar, Katolikler ve Ortodokslar birlikte yaşar. Katoliklerin çoğunu Hırvatlar oluştururken, Ortodoks nüfus Sırplar’a aittir. Bosna-Hersek nüfusunun birçoğunu 90’lı yılların başında meydana gelen savaşlarda ve soykırımda kaybetmiştir.

Bosna-Hersek turizm bakımından oldukça hareketlidir. Ülkeninin en önemli gelir kaynağı turizmdir. Ülke, Avrupa ülkelerinden birçok insanı her sene ağırlar. Saraybosna başta olmak üzere birçok şehirde Osmanlı ve Bizans mimarisinin seçkin örnekleri yer bulunur. Gazi Hüsrev Bey Camii, Mostar Köprüsü başta olmak üzere Bosna’da birçok tarihi eser bulunur.

Bosna-Hersek’in başlıca doğal kaynakları, kömür, boksit, çinko, kurşun ve barittir. Ülke içerisinde birçok nehir de bulunur. Bunlar; Una, Sana, Neretva, Bosna ve Sava’dır. Bosna-Hersek’te üzüm yetiştiriciliği, hayvancılık, meyvecilik de yaygın bir şekilde görülür.

Bosna’da halen Yugoslav eğitim sistemi devam eder. Öğrenciler üniversiteye sınavsız bir şekilde alınmakta ve istedikleri bölümde eğitim görebilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir