Buruciye Medresesi Giriş Ücreti, Ziyaret Saatleri, Tanıtımı

Medeniyetler beşiği olan ülkemizin her şehri Osmanlı, Selçuklu ve daha önceki dönemlerden günümüze ulaşmış değerli tarihi eserlerle bezeli. Pek çok tarihi değere ev sahipliği yapan Anadolu şehirlerinden biri de Sivas. Sivas’ın çok önemli tarihi değerlerinden biri olan Buruciye Medresesi, bir Selçuklu eseri. Buruciye Medresesi, 1271 yılında Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, dönemin varlıklı kişilerinden, İran Hamedan dolaylarından gelmiş olan Muzaffer Bürucirdi tarafından yapılmış bir medrese. Banisi olan Muzaffer Burucirdi; fizik, kimya, astronomi öğretimleri yaptırmak amacıyla bu medreseyi yaptırmı.

Buruciye Medresesi, iki katlı ve dört eyvanlı olarak inşa edilmiş. Eser özellikle çinileriyle meşhur. Medrese, halk arasında aynı zamanda Hacı Maksud ya da Hacı Mesud Medresesi adları ile de anılıyor. Buruciye Medresesi 1965 ile 1966 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir edilmiş bulunuyor ve günümüzde müze kimliğinde kullanılıyor. Medrese, bu onarımdan önce, uzun yıllar harap durumda kalmış. Onarımının ardından Gök Medrese’de bulunan arkeoloji müzesi de buraya taşınmış. Medrese bahçesinde aynı zamanda üç kabir de bulunuyor. Muzaffer Burucirdi ve iki çocuğunun türbeleri burada.

Buruciye Medresesi Nerede

Buruciye Medresesi
Buruciye Medresesi

Buruciye Medresesi Sivas’ın Kale Mahallesinde bulunuyor. Şifaiye medresesinin 40  kilometre kuzeyinde yer alıyor. Medresenin bir önemli özelliği de, diğer derslerin yanı sıra, müzik ile burada akıl hastalıklarının tedavi edilmiş olması.

Medresenin mimari yapısın daha yakından bakıldığında, kesme taştan ve dikdörtgen planlı yapıldığını görüyoruz. Dört eyvanlı, iki katlı, açık avlulu medrese plan tipinin bir örneği olarak duruyor. Buruciye Medresesi tüm özellikleri ile Selçuklu döneminden bugüne ulaşan eserler arasında en güzellerinden biri. Medresenin cephesi sarımsı bir renkte ve kumlu taştan yapılmış. Bu kısım, madalyon, rozet, kıvrık dallar, palmetler ve bitkisel motiflerden teşkil edilmiş süslemelerle bezenmiş.

Medresenin giriş kapısının iki tarafında kubbe ile örtülü bir mescit ve türbe yer alıyor. Bu türbe medresenin banisi Muzaffer Burucirdi’ye ait olan. Türbe ile mescidin yanında iki beşik tonozlu küçük oda yer alıyor. Medresede revaklı avlunun arka tarafında medresenin odaları sıralı olarak yer alıyor. Avlunun iki tarafında birer eyvan ve eyvanların yanlarında ise ikişer oda görülebiliyor. Bu kısımların üzerleri tonozlarla kapalı bulunuyor. Revakların sütun başlıkları ve sütunlar dışarıdan toplanmış parçalar. Avluda bulunan kemerler arasına yuvarlak biçimli, üzerlerinde çeşitli yazılar bulunan sekiz adet madalyon yerleştirilmiş.

Buruciye Medresesi Sivas’ın medreseler sokağında, birinci Keykavus Şifahanesi ve çifte minareli Medrese arasında bir konumda dikkatleri çekiyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.