Çankırı

Çankırı

Çankırı, ilk çağın Gangara Kalesi yerinde kurulmuş ve adını buradan almıştır. Bu ismi Kangırı, Kengırı, Çankırı, Cengiri şeklinden Çankırı şekline dönüşmüştür, ilk çağlarda Paphtogonia, daha sonra Pontos, Galatia, Roma, Emevi dönemini yaşayan Çankırı Malazgirt savaşından sonra Danişmentliler ve Candaroğulları ve 1. Murat devrinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Timur burayı tekrar Candaroğullarına vermişse de tekrar Osmanlı ülkesine katılmıştır. Önceleri Kostamonuya bağlı bir sancak iken Cumhuriyet döneminde il olmuştur.