Efes Antik Kenti hangi ilimiz sınırları içerisindedir, Efes Antik Kenti hakkında bilgi.

Batı Anadolu’da eski bir iyon şehridir. O çağlarda “Ephesus” adını taşıyan bu şehrin yıkıntıları İzmir’in Selçuk ilçesinin 3 km. batısındadır. Şehir Panayır Dağının yamaçlarında kurulmuştu.

Eski bir inanış buraya MÖ. 1000 yıllarında iyonlar’ın geldiğini söyler. Efes daha sonraki yüzyıllar boyunca Kimmerliler’in, Lidya Kralı Kroessus’un eline geçti. MÖ. 6. yüzyıldalılar’a 5. yüzyılda da Atina hakimiyetine gi­ren Efes’i 4. yüzyılın başlarında yeniden İranlılar aldılar sonra Makedonya Kralı Bü­yük İskender’in hakimiyeti altına girdi, is­kender burada demokratik bir idare kur­muştu. Onun ölmünden sonra Yunanlılar’a, daha sonra Romalılar’a geçen Efes 14. yüzyılda, Timur zamanında haritadan silindi.

Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok el değiştiren Efes’te çeşitli tarihi eserler var­dır. Bunların başında Dünyanın Yedi Harikasından biri sayılan Diana Tapınağı gelir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir