Turizm sektörü çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir sektör. Kapsadığı alanlar bakımıyla istihdam yönünün yanısıra ilgi çekici bazı aktiviteler de turizmde oldukça fazla. İnsanoğlunun görmek istedikleri, geçmiş merakı vb. bir çok alanda turizm sektörü misafirleriyle adeta kucaklaşıyor.

Hüzün turizmi veya Dark tourism kelime anlamları itibariyle ele alındığında keder verici, insanların geçmişte yaşanan olayları anımsatıcı veya canlandırıcı bölgelere yapılan seyahatlar denebilir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse ; Bir topluma mal olmuş olaylar, Dünya genelini sarsan veya etkileyen olaylar, Dünyaca tanınmış ünlü kişilerin vefatı, adından bahsettiren katliamlar, savaşlar, deprem, sel, afet gibi insan etkisi dışında gerçekleşen doğal olaylar, soykırımlar ve bir takım teknoloji unsuru ile gerçekleşmiş ve bir kuşağı etkisi altına almış olaylar olarak söylenebilir.

Hüzün turizminin temelinde, günümüzde insanların bu destinasyonlara giderek o anları gözünde canlandırması, yaşanmışlıkları hissetmesi, hüzün acı keder gibi hisleri yaşamak istemesi vardır.

Hüzün Turizmi Tarihçesi

Turizm olgusunun ortaya çıkma döneminde insanlar için sadece seyahat anlamı taşırken endüstri devriminden itibaren bu olgu gelişmeye başlamıştır. İnsanlar endüstri devriminin etkisi ile boş zaman, para, teknolojik gelişmeler ve diğer toplumlarla etkileşime geçtikçe turizm olgusu elişmeye başlamıştır. 90’lı yıllara doğru gelindikçe bu olgu giderek genişlemiş ve Deniz, Kum, Güneş üçlüsünün yerini alternatif turizm çeşitleri almaya başlamıştır. İnsanlar gezip gördükleri yerlerin geçmişlerini merak etmeye geçmişten kalan bir takım izleri görmeye meraklanmışlar ve hüzün turizmini başlatmışlardır. Daha sonra bir potansiyele ulaşan hüzün turizmi aldığı finansal kaynaklar ve devlet destekleriyle bulundukları bölgelerde birer destinasyon haline gelişlerdir.

Hüzün Turizmi İle İlgili Diğer Tanımlar

Dark Tourism : Foley ve Lenon tarafından ilk defa ortaya atılmıştır. Savaş, felaket vb. durumların insanlar tarafından ticari hale getirilmesi ve tüketilmesi olarak öngörülmüştür.

Morbid Tourism : Blom tarafından ortaya atılmıştır. Geniş çevreleri etkileyen ölüm olaylarının ve ölüm temasının işlendiği destinasyonlara yapılan ziyaret olarak ele almıştır.

Thana Tourism : Hüzün turizmi ile aynı yönde olmasına karşın daha özele inen bir ifade olarak kullanılmaktadır. Vahşi ölüm destinasyonlarına yapılan ziyaretleri  belirtmektedir.

Black Tourism : Rojek tarafından ortaya atılmıştır. Adını black spot kelimesinden aldıı bilinmektedir. Ünlü veya fazla sayıda ölümün bir anda yaşandığı mezarların bulunduğu destinasyonlara ziyareti belirtmektedir.

Hüzün Turizmi (Dark Tourism) Neye Göre Belirlenir ?

Bu Alternatif Turizm çeşitinin kendine özgü olması gereken özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle belirlenmiş olan destnasyonda ne olduğu bilinmeli, kimin veya kimlerin tarafından gerçekleştirildiği tarihi kronolojisi belirgin olmalıdır. Yani üzerinden çağlar geçmiş bir dönemde kesin kanıtlar olmayan bir bölgede yapılan turisik gezi maalesef hüzün turizmi kapsamına girmemektedir. Ayrıca Dark turizm de olay örgüsünün olması yaşanılanlarının sembolik birer örneğinin bulunması rehberlerin olayı bilmesi ve duyguyu geçirebilmesi önem arz etmektedir. Turistlerin bölgede zaman geçirirken o atmosferi iyi tayin edebilmeleri ve destinasyonun maddi beklentileri karşılaması bölgeyi hüzün turizmi bölgesine çevirmede önemli rol oynamaktadır.

Hüzün Turizmi için Seçilecek Destinasyonlarda Aranan Özellikler

 • Toplumsal olarak ölüme tanıklık edilmiş veya ölüm cezasına çarptırılan insanları izlemek için gidilen yerler.

Ülkemiz için düşünmek gerekirse ; Ulucanlar Cezaevi, Yassı Ada, Sinop Kalesi Cezaevi

 • Bir toplu ölüm veya bilinen bir kişinin ölümünde gidilen yerler.

Ülkemizden Örnek ; Truva savaşlarının yapıldığı bölge Çanakkale toplu ölümlere örnek olurken Dolmabahçe Sarayı bireysel ölüm örneği olmaktadır.

 • Mezarlıklar veya anıtlar gibi savaş izleri taşıyan yerler.

Örneğin ; Gelibolu, İnönü ve Sakarya Anıt mezarları ve savaş alanları

 • Ölümü Temsil eden kalıntılar kanıtlar vb. araçlar bulunan müzeler.
 • Dini açıdan izler taşıdığına inanılan kutsal bölgeler

Türkiye Hüzün Turizmi Destinasyonları

 • Anıtkabir
 • Ulucanlar Cezaevi
 • Sinop Kalesi Cezaevi
 • Çanakkale Savaş Meydanları ve Anıtları
 • Dolmabahçe

Dünya’da Bazı Hüzün Turizmi Destinasyonları

 • Hiroşima Bölgesi
 • Çernobil

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.