Avrupa’nın kuzeybatısı’nda yer alan İrlanda, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Schengen vizesine dahil olmayan bir ülkedir. Vize başvurularında oldukça hassas davranan ülkeye, vize başvurusu kabul edilip giriş izni verilse bile giriş noktasındaki Göçmen Bürosu Memuru tarafından kabul edilmeme ve ülkeye alınmama söz konusudur. Ayrıca yetkili kişi ülkede kalmak için belirlenen sürenin haricinde kalınabilecek süreye karar verme yetkisine sahiptir.

İrlanda herhangi bir pasaport türünü gözetmeksizin tüm pasaport türlerinden vize başvurusunu mutlaka talep etmektedir. Evrakların tam olması ve herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda yaklaşık olarak 10 gün içerisinde sonuçlanan vize başvuruları, işlemlerin uzun sürebileceği de göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. Vize başvuruları konsolosluk tarafından belirlenen en yakın vize başvuru merkezleri tarafından randevu talebi olmaksızın, çalışma saatleri içerisinde evrakların tamamlanması durumunda kabul edilir.

Vize Başvurusu İçin Gerekenler

 • Online başvuru formu eksiksiz  doldurulmalı ve imzalanmış çıktısı başvuruda sunulmalıdır.
 • Pasaport, İrlanda’dan dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliğe sahip olmalıdır. Daha önceden sahip olunan pasaportlar var ise işlem gören sayfaların fotokopisi başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.
 • En fazla 6 ay içerisinde çekilmiş olması şartıyla 2 adet biyometrik fotoğraf ile başvuru yapılmalıdır. Fotoğraflar, 35×45 mm boyutlarında, çerçevesiz olarak ve beyaz fonda çekilmelidir. Fotoğraftaki yüz belirgin olmakla birlikte yüz alanı fotoğrafın yaklaşık %80’ini kaplamalıdır.
 • Kimlik fotokopisi belgeler arasında yer almalıdır.
 • Ülkeye gidiş amacını ayrıntılı şekilde açıklayan, ülkede kalma süresini net olarak belirten ve ziyaret süresince mevcut akrabalar söz konusu ise bu akrabalara dair bilgileri içeren İngilizce bir dilekçe imzalı bir şekilde sunulmalıdır. Ayrıca dilekçede, ülke sınırları içinde kendi masraflarını karşılayabilecek gücünün bulunduğuna dair bilgiler vermeli ve vize durumunu göz önünde bulundurmaksızın, ülkeye yük olmadan zamanında ya da zamanından önce çıkabileceğini garanti etmelidir.
 • Seyahat masraflarından sorumlu kişi, banka yetkililerince imzalanmış ve kaşelenmiş şekilde son 6 aylık güncel hesap dökümlerini sunmalıdır.
 • Vize başvurusunu yapanın çalışan olması durumunda, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından İngilizce yazılmış, iletişim bilgilerini de içeren imzalı ve kaşeli bir mektup ile SGK işe giriş bildirgesi ile son üç ayı kapsayan maaş bordrosu başvuru belgeleri arasında yer almalıdır. Ayrıca şirket sahibi veya çalışanın seyahati söz konusu olduğunda şirketin imza sirküleri, oda kayıt ve güncel faaliyet belgeleri, vergi levhası ve sicil gazetesi ilanı başvuru dosyasında bulunmalıdır.
 • Emeklilerin emeklilik belgesini ile emeklilik maaşını aldıkları bankadan son 6 aylık hesap dökümlerini, öğrencilerin ise öğrenci belgesini sunmaları gerekir.
 • Seyahat edecek kişiler, ülkede bulundukları süreyi kapsayacak şekilde seyahat sağlık sigortasına sahip olmalıdır.
 • Yeminli tercüman tarafından İngilizce’ye çevrilmiş şekilde, 18 yaşından küçük çocukların ülkeye ebeveynlerinden ayrı seyahati söz konusu ise iki ebeveyninden iznini gösteren muvafakatname alınmalıdır. Vesayeti tek bir ebeveyne ait bir durum söz konusu ise mahkeme kararı gösterilmelidir.
 • Otelde kalacak kişilerin otel rezervasyonu ile uçak biletlerini yetkililerin bilgilerine sunmalılardır. Akraba davetlerinin söz konusu olduğu durumlarda ise davet edenler vize şartlarına ve ziyaret süresine uyulacağına dair bir davet mektubu ile akrabalık bağlarını kanıtlayan belgeleri ve güncel faturalarını içeren evrakları yetkililere sunmalıdır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.