Kuzey Cermen dil ailesinde yer alan İsveççe’nin esas bağlı olduğu grup Hint-Avrupa dil grubudur. İsveççe gramer ve telaffuz bakımından Norveççe, Danca ve Almanca ile benzerlik gösterir. İsveççede Fransızcadan alıntı kelimelerin sayısının fazla olması dikkat çeker.

İsveççe, İsveç dışında Finlandiya’da da konuşulur. Bu dilin günümüzde konuşur sayısı yaklaşık 9 milyon kişidir. Bu dilin az da olsa benzerlik taşıdığı bir dil ise İzlandacadır. Modern İsveççenin doğuşu 19.yüzyıldır. 19.yüzyıldan itibaren gelişim gösteren ve 20.yüzyılda ayrı bir dil olarak kabul edilen İsveççe, çok fazla şive içermez. İsveççenin İsveç dışında en fazla konuşulduğu ülkeler, Finlandiya, Estonya ve ABD’dir. ABD dışındaki ülkelerde İsveççe akraba dil unsurundan dolayı konuşulurken, ABD’de 200.000 İsveçli göçmenin olması sıralamada neden bulunduğunun göstergesidir.

İsveççe alfabesi şu şekildedir;

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

İsveççede fillerin çekimlenmesi zamanlara göre yapılır. İsim tamlamaları da iki çeşittir ve İsveççede bulunan sıfatlar bu tamlamalara göre çekimlenir. Dilin söz diziminde edat kullanımının çok olması göze çarpar. Bunun dışında kurallara göre kelime düzeni sağlanmaktadır.

Almanca bilen kişilerin telaffuz ve kelime yapısı bakımından İsveççeyi çok daha rahat bir şekilde öğreneceği söylenebilir. İsveççede de tıpkı Norveççedeki gibi ünlü seslerin okunuşunda birtakım farklılıklar vardır. İsveççede å harfi, ‘a-o’ arasında bir sese karşılık gelir. Bununla birlikte o sesi ‘u’, u sesi ‘ü’, y harfi ‘i-ü’ ve ä sesi ise a-e arasında bir sesle telaffuz edilir.

İsveççenin söz dizimi yapısı yüklem+özne+nesne+tümleç şeklindedir. Bunun yanında İsveççede geniş zaman ve şimdiki zaman farkı bulunmaz. İsveççedeki ‘z’ harfi ise genelde ‘s’ şeklinde söylenir. İsveççeden kelime örnekleri ise şu şekilde verilebilir:

  • Merhaba: Hej
  • Tack: Teşekkürler
  • Jag: Ben
  • Du: Sen
  • En: Bir
  • Två: İki
  • Måndag: Pazartesi
  • Januari: Ocak
  • Vinter: Kış
  • Hur mår ni?: Nasılsınız?

İsveççe öğrenme aşamasında olan kişilerin en çok zorlandığı konu telaffuz aşamasıdır. Bu nedenle İsveççe öğrenen kişilerin bol miktarda dinleme ve konuşma çalışması yapması gerekir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.