Keşfedildiği tarihlerden bu yana Kuzey Amerika kıtası insanların merak ettiği hatta birçoğunun yaşamayı düşlediği bir kıta olmuştur. Birçok insan bir şekilde bu kıtaya yerleşip hayatını orda devam ettirmeye çalışmıştır.

Kuzey Amerika ülkeleri gerek sosyopolitik gerekse jeopolitik konumları sebebiyle sürekli savaş halinde bulunan Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika ülkelerine nazaran çok daha hızlı gelişme şansı yakalamıştır. Kuzey Amerika ülkeleri Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika olarak sıralanabilir. ABD ve Meksika’nın üzerinde daha kuzeyde bulunan Kanada’da çoğu toprak buzulla kaplıdır, bu yüzden nüfus genellikle aşağı kesimlerde toplanmıştır. Yaklaşık 35 milyon nüfusu bulunan Kanada’da iklim çoğunlukla soğuktur.

Kuzey Amerika
Kuzey Amerika sınırları içerisinde akan Mississippi Nehri, 4 bin 70 kilometre uzunluğu ile dünyanın dördüncü büyük akarsuyu olarak biliniyor. Mississippi’nin ismi, Kızılderili dilinde ‘büyük nehir’ anlamına geliyor.

Sosyoekonomik açıdan yüksek refah sahibi olan ülkede yaşamak isteyenlerin en büyük handikapı doğal koşullar olacaktır. Öte yandan Kanada ve ABD’nin güneyinde bulunan Meksika’da göze çarpan bazı olumsuzluklar vardır. 122 milyon nüfusa sahip Meksika’nın başkenti New Mexico dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir ve yoğun bir çarpık kentleşme vardır. Bu sebeple suç oranı yüksek, yaşam standartları düşük bir ülke olarak kabul edilebilir. Birçok Meksikalı kaçak yollarla ABD’ye geçerek orda göçmen olarak yaşamaya devam etmeye çalışmaktadır.

Dünyanın süper gücü olarak kabul edilen ABD’de yaşam her iki ülkeye göre daha avantajlı sayılabilir. İklimi elverişli bir tabiata sahiptir ve ABD topraklarında yaklaşık olarak 320 milyon insan yaşar. Sosyoekonomik açıdan refah sahibi bir ülkedir. Kişi başına düşen gayrisafii yurtiçi hasıla yaklaşık 53 bin dolardır. Bu sebeplerden ötürü oldukça tercih edilen bir ülke olan ABD multinasyonel bir ülke olarak kabul edilmektedir. Bir diğer deyişle birçok farklı milletten insan bu ülkede yaşamaktadır. Ekonomik gücü yüksek çok fazla banka, ticari kuruluş, holdingin yanında akademik olarak da başı çekmekte olan birçok iyi üniversitenin bu ülkede bulunması sebebiyle yoğun derecede beyin göçü alır.

Bu ülkelere yerleşmek isteyenler beklentilerine, eğitim seviyelerine, ekonomik durumlarına göre bir yaşam standartı elde edebilirler.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.