Senegal, Mali, Batı Sahra, Cezayir ve Atlas Okyanusu ile komşu olan Moritanya, Afrika’nın kuzeybatısında yer alan bir İslam cumhuriyetidir. Başkenti Nuakşot olan ülkenin Atlantik okyanusuna da kıyısı vardır. Atar, Walatah, Tazadit ve Nawadhibu Moritanya’nın büyük şehirleridir. Ülkenin nüfusu yakşalık 3,089.000 civarındadır.

Moritanya Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Yüzölçümü: 943.000 km2
Nüfusu: 690.000
Başkenti: Nuakot

Moritanya’da halkın büyük çoğunluğunu Moritanyalılar, diğer bir deyişle Morlar olarak tabir edilen Arap Berberi ırkından gelen vatandaşlar oluşturur. İslami Yöneliş ve Müslüman Kardeşler adlı iki ayrı cemaatin bulunduğu ülkede etkin bir islami hareket anlayışı vardır. Genellikle göçebe olan Moritanyalılar kendine özgü bir lehçesi olan Arapça konuşur. Tukulorlar, Fulbeler ve Soninkeler de nüfusun geri kalan kısmını meydana getirir. Nüfusun büyük kısmı kutsal kesimde yaşamını sürdürür. Ülkenin resmi dilleri Arapça ve Fransızca’dır. Ancak halk arasında Berberice konuşanlara da rastlanır. Halkının yaklaşık yüzde yirmisi siyahilerden oluşan Moritanya, siyahi milliyetçiliği yüzünden sıkıntı dönemler yaşamaktadır. On iki idari bölüme ve elli yerel birime ayrılan ülke islami esaslara uygun cumhuriyet ile yönetilir.

moritanya
moritanya

Halkın tamamının Sünni Müslümanlardan oluştuğu ülkenin resmi dini İslam’dır. Moritanya topraklarının çoğu kuraktır, ayrıca toprakların önemli bir kısmı da çöldür. Büyük bir çoğunluğu geniş düzlüklerden oluşan topraklara sahip olan ülkenin en yüksek yeri Kediet İclil tepesidir. Senegal Irmağı Moritanya’da bulunan tek akarsudur.

Moritanya’nın geniş kıyı şeridinde büyük bir ova uzanır, içerilerde az yükselen bir yayla vardır, daha içeride Büyük Sahra’nın doğu ucu olan büyük bir çöl (El-Cuf) bulunur. Güneyde Senegal ırmağı, Senegal’le sınır çizer. Başka önemli akarsu yoktur. Yengeç Dönencesi, ülkenin kuzeyinden geçer. Yıllık yağış ortalaması 20 cm. kadar, çölde ise pek azdır. Dünyanın en az yağmur alan bölgelerinden biri burasıdır. Kış ısı ortalaması 18°, yazınki 29°’dir. Tipik bitki örtüsü yarı çorak yerler ve çöllerdir. En güneybatı ucunda savanalar vardır.

Ülke toprakları her geçen gün çölleşme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Sıcak bir ülke olan Moritanya’da tarım arazisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle halk geçimini ülke ekonomisinin de temelini oluşturan hayvancılık yaparak sağlar. Ülkede küçükbaş hayvancılık yaygındır. Ayrıca balıkçılık da gelişmiştir. Bakır ve demir, Moritanya’da çıkarılan başlıca yer altı zenginlikleridir. Aynı zamanda ülkede bulunan maden tesisleri, sanayinin en temel kolunu oluşturur.

Sıcak bir ülke olan Moritanya’ya gitmek için en elverişli zaman sonbahar ve kış aylarıdır. Ülke ziyaretlerinde Moritanya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından umumi pasaporta sahip olanlar için vize gerekli, hizmet, hususu ya da diplomatik pasaporta sahip vatandaşlar için doksan güne kadar vize gerekli değildir. İstanbul’dan kalkan uçaklarla yaklaşık altı buçuk saatlik bir uçuşun ardından Moritanya’ya varabilirsiniz. Moritanya’da kaldığınız süre boyunca ülke halkının İslami geleneklere bağlı olduğunu bilmelisiniz.

 

Moritanya’da ahalinin çoğu göçebedir. Kara ve deniz avı, hayvancılık, hurma ile geçinirler. Demir ve tuz çıkarılır. Demiryolu yoktur. Bir kervan yolu Senegal’den gelir; ülkenin batısından, daha sonra Cezayir’den geçip Fas’a girer. En kuzeyde İspanyol Sahrası sınırına yakın Beyaz Burun üzerinde Port Etienne liman kasabası vardır. Başkent 10.000 nüfuslu Nuakot, Atlas Okyanusu üzerindedir; 1958′ de kurulmuştur. Ülkede şehir yoktur; kasabalar bile azdır.

Moritanya’da km2’ye I kişi bile düşmez. Nüfus bakımından dünyanın 117. devletidir. Ancak 1.000 Avrupalı (Fransız) vardır. Ahalinin hepsi Müslüman’dır. Ülkede Berberiler esas kitleyi teşkil ederse de, bunlar dil bakımından Araplaşmaktadır. Arapça resmi dildir. Berberî-Araplar dışında 30.000 kadar Sudan Zencisi, 30.000 kadar Gine topluluğundan Pöl (Fulbe) Zencisi, 50.000’den fazla da Zenci -Berberi – Arap melezi vardır.

Moritanya’da eğitim, öğrenim yok gibidir, Kuran dersleri verilir. Ulke 20. yüzyıl baslarında Fransızların eline geçmişti, Fransız Batı Afrikasını teşkil eden 8 sömürgeden biriydi. 28 kasım 1960’ta bağımsız oldu. Resmi adı Moritanya İslam Cumhuriyetidir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda başbakandır. Moritanya bayrağında yeşil üzerine sarı büyük bir ayla beş köşeli bir yıldız vardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir