Niğde’nin en önemli tarihi varlıklarından Niğde Kalesi, bir höyük niteliği taşıyan Alaaddin Tepesinin kuzey kısmı üzerine yapılanmış bir kale. Kalede inşasına ilişkin bir kitabe bulunmadığı için, yapılış tarihi hakkında net bir bilgi elde edilemiyor. Ancak tarihçilerin ve araştırmacıların tahminlerine göre dokuzuncu yüzyılda Bizans döneminde yapılmış olabileceği düşünülüyor. Niğde Kalesi, yapılışından sonra esas biçimini Anadolu Selçuklu egemenliğinde, hükümdarlar II.Kılıçarslan, II.Süleyman Şah ve I.Alaeddin Keykubat dönemlerinde alıyor.

Niğde Kalesi, mimari yapısı itibarıyla iç kale ve iç kaleyi kuşatan kalın surların oluşturduğu dış kaleden oluşuyor. İç kale ve surlar, Niğde’nin doğusunda bulunan bir tepenin üzerine konumlanıyor. Bu tepe aynı zamanda Alaeddin Camiinin burada bulunmasından dolayı Alaeddin tepesi olarak da adlandırılıyor.

Niğde Kalesi cumhuriyet döneminde bir ara hapishane işlevi görmüş. Ardından bu tarihi değere sahip çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Niğde Kalesini 2007 tarihinde restore etmiş. Kale, Niğde’nin hemen hemen orta yerinde bulunuyor. Bu nedenle şehrin peyzajı açısından da çok önemli rol oynuyor. Günümüzde restore edilmiş kısım olarak kaleden geriye kalan iç kale kısmı, şehrin ortasında tarihten bir görüntü oluşturuyor. Niğde’nin en önemli simgesi olarak göze çarpıyor. Niğde’ye gelen turistler tarafından Alaeddin tepesi ve kale kalıntısı ziyaret ediliyor.

Restorasyon çalışmaları sayesinde, Niğde’nin tarihi dokusu açısından çok önemli bir unsur olan kale turistik bir değer anlamı da kazandı. Peyzajı tamamlayan haliyle mutlaka görülmesi gereken Niğde Kalesi, şehrin ne kadar uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu da ispat ediyor. Niğde Kalesi, orijinal yapısı itibari ile üç ayrı kaleden oluşmuş. Esasen üç ayrı kaleden oluşma konusu, kale hakkındaki farklı kaynaklarda yer alıyor. Bu üç kalenin, üç katmanın ilk evresinden günümüzde hiçbir iz kalmadığı belirtiliyor. İkinci katmandan ise Sungurbey Camisinin bulunduğu alanda yaklaşık dört yüz metrelik bir sur kalıntısı bulunuyor.

Restore edilen ve turizme kazandırılan kısım ise, Alaeddin tepesinin kuzey tarafında yer alıyor. Bilim adamları kalenin tam olarak bir höyük üzerinde yapılanmış olduğu konusunda hemfikir. Günümüzde gezilebilen kalenin önünde yer alan saha dinlenme ve gezi alanı olarak değerlendiriliyor. Kalenin güney batı tarafında bulunan saat kulesi de görsel şöleni tamamlıyor. Bu kulenin bir burcun yarısı yıkılıp içi doldurularak yapıldığı ifade ediliyor. Kale dinlenme ve gezi alanlarının yanı sıra, çan, dabak halı gibi el sanatlarına yönelik hazırlanmış odalar da görülmeye değer.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.