YÜZEY ŞEKİLLERİ 

Ordu ilinin Kuzeyini, Kuzey Anadolu Dağları’nın kıyı sıraları kaplar. Kıyıya yakın tepelerle başlayan bu dağlar içeri doğru gittikçe yükselir. Ordu, Giresun ve Sivas illerinin birbirlerine komşu oldukları kesimde 3.000 m’yeyaklaşır. Karagöl Dağı adı verilen bu yöredeki dağın Giresun ili sınırları içinde kalan kesimi 3.000 m’yi de aşar. Ordu ilinin Samsun sınırına yakın kesimlerinde yer alan Canik Dağları’- nın yükseltisi 2.000 m’yi aşmaz. Bu dağların yüksek kesimlerinde yaylacılığa elverişli düzlükler bulunur. Dağlar sık bir vadi ağıyla derince parçalanmış olarak Karadeniz’e ve güneyde Kelkit Çayı vadisine doğru uzanır.

İKLİM

İlin kıyı kesiminde kışlar az soğuk, yazlar az sıcak ve nemli, her mevsim yağışlıdır. İl merkezindeki meteoroloji jstasyonunun verilerine göre en soğuk ay ortalaması 6.6°C, en sıcak ay ortalaması 21,8°C’dir. Bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık— 7,2°C (29 Ocak 1964), en yüksek sıcaklık ise 33°C’dir (10 Ekim 1964 ve 6 Haziran 1965). 1.197 mm olan yıllık ortalama yağış tutarı, iç kesimlerde azalır. En yağışlı mevsim, sonbahardır. Ortalama olarak yılda altı gün kar yağar ve yağan kar dokuz gün yerde kalır.İlin kıyı kesiminde kışlar az soğuk, yazlar az sıcak ve nemli, her mevsim yağışlıdır. İl merkezindeki meteorolo- jj jstasyonunun verilerine göre en soğuk ay ortalaması 6.6°C, en sıcak ay ortalaması 21,8°C’dir. Bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık— 7,2°C (29 Ocak 1964), en yüksek sıcaklık ise 33°C’dir (10 Ekim 1964 ve 6 Haziran 1965). 1.197 mm olan yıllık ortalama yağış tutarı, iç kesimlerde azalır. En yağışlı mevsim, sonbahardır. Ortalama olarak yılda altı gün kar yağar ve yağan kar dokuz gün yerde kalır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

 Yağışlı İklimin sonucu olarak dağ-ların denize bakan yamaçlarında nemcil ormanlar vardır. Alçak kesimlerde yayvan yapraklılar, yükseklerde iğne yapraklılar yaygındır. Dağların gerisinde  kurakçıl ormana geçilir. Kıyıda, ormanın yerini çok yerde fındıklıklar alır.

AKARSULAR

İlin akarsuları, Karadeniz’e dökülür. En önemlileri Ordu’nun doğusundaki Melet Suyu’dur. Ayrıca Fatsa dolaylarındaki Bolaman ve Fatsa çayları, Ünye’nin doğusundaki Cevizdere, batısındaki Curı Suyu anılmalıdır. ilin güneybatısından, Yeşilırmak’a dökü-len Bağ Deresi geçer.

GÖLLER

Ordu ilinin sınırları içinde anılmaya değer doğal göl yoktur. Ama Kara- göl Dağı’nın yüksek kesimlerindeki küçük buzul göllerinden ve Bolaman’ın güneyinde doğal set gölü olan Gaga Gölü’nden söz etmek gerekir.

NÜFUS VE KENTLER

1990 sayımında Ordu İlinin nüfusu 830.105 olarak belirlenmiştir. Buna gö-re kms’ye 138 kişi düşer. Ordu, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu illerimizden biridir ve bu bakımdan Türkiye illeri arasında dokuzuncu sırayı alır. Nüfus yoğunluğu kıyıdaki ilçelerde 200’ü aşarken (Fatsa ilçesinde 223, merkez ilçede 219, Ünye ilçesinde 214), içeri-lere gidildikçe düşer (Aybastı’da 105, Akkuş’ta 73). Mesudiye ilçesindeyse yoğunluk 20’nin de altındadır. (Km2’ye 19 kişi).

ULAŞIM Bu yolu iç kesimlere bağlayan Ünye – Niksar, Fatsa – Reşadiye, Ordu – Mesudiye – Koyulhisar yolları, kuzey-güney doğrultulu başlıca yollardır.

SAĞLIK Ordu ilinde tam teşekküllü 10 hastane vardır. Bunların toplam yatak kapasitesi 877’dir. ilde ayrıca 74 sağlık ocağı, 260 sağlık evi hizmet vermektedir. Ordu ilinde sağlık hizmetleri 217’si pratisyen, 97’si uzman toplam 314 hekim, 522 hemşire, 487 ebe, 189 sağlık memuru, 30 diş hekimi ve 141 eczacı tarafından yerine getirilmektedir.

EĞİTİM Ordu ilindeki 1.172 ilkokulda 102.697, 127 ortaokulda 29.184, 47 li-sede 17.132 öğrenci vardır, ilkokullarda 3.092, ortaokullarda 599, liselerde 1.131 öğretmen görevlidir. İlde ayrıca, Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı Ordu Meslek Yüksekokulu da eğitim vermektedir.
Ordu ilinde Roma, Bizans, Pontos, Selçuklu ve Osmaniı dönemlerinden kalan pek çok dini ve sivil mimari eser vardır. Yalnız kıyılarda değil, dağlık kesimlerde de doğal güzelliğiyle ilgi çe-ken birçok köşenin bulunduğu Ordu ili, tarihi ve doğal değerleriyle Karade-niz’in önemli turizm beldelerinden biri olmaya adaydır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir