Asya’nın güneyinde bulunan bir ülke olan Pakistan‘ın Umman Denizi’nde 1000 km’den fazla kıyısı vardır. Batıda Afganistan ve İran, kuzeyde Çin ve doğuda Hindistan ile komşudur.

Ülkede genel olarak sıcak ve kurak bir iklim hakimdir. Ülke içerisinde belirgin olarak farklı sıcaklıklar ve iklim tipleri gözlenir. Özellikle dağlık alanlarda sıcaklık değerleri yükseltinin etkisiyle kıyı kesimlere göre hissedilir biçimde azalır. Pakistan içerisindeki bölgelerde kutup iklimi ile sıcak iklim arasında değişen özellikler görülür.

Pakistan
Pakistan

Özellikle yüksek kesimde bulunan yaylalarda mevsimler arasındaki farklılıklar belirgindir. Yaz aylarında 45 dereceleri geçen sıcaklıklar, kış ayları içerisinde 5 derecelere kadar düşer. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları da daha belirgindir.

Pakistan‘ın kuzey kısımları diğer bölgelere göre daha fazla yağış alır. Himalayalar’ın güney kısımlarında ormanlık alanlar bulunur. Ayrıca Pakistan’ın batı kısımlarında da bitki örtüsü oldukça yeşildir. Ülkenin batı kesiminin iklimsel özellikleri diğer bölgelere göre daha elverişlidir. Güneybatı kısımları ise okyanus kenarında olduğundan dolayı okyanus ikliminin etkisi altındadır. Bu bölgelerde daha ılıman bir hava vardır.

Pakistan içerisinde coğrafi koşullardan dolayı farklı iklimsel özellikler görülür. Bu yüzden de hangi bölgeye gidilecekse oranın sıcaklık ve yağış durumlarına bakmak gerekir. Pakistan’ın tamamı ziyaret edilmek isteniyorsa ilkbahar ve sonbahar ayları ideal zamanlardır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.