Pınarhisar İlçesi nerededir, Pınarhisar İlçesi tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi.

Marmara Bölgesinin Ergene bölümünde Kırklareli iline bağlı bir ilçedir. Topraklarının doğuda aynı ilin Vize, güneyde Lüleburgaz, batı ve kuzeybatıda merkez ilçeleri çevirir. Tek bucaktan ibaret olan ilçenin 16 köyü bulunmaktadır.

    • Yüzölçümü: 565 km2
    • Nüfusu: 22.175 (1960 sayımı)
    • İl alan kodu: 0288
    • İl: Kırklareli
    • İl plaka kodu: 39

Pınarhisar ilçesinin toprakları kuzeydoğudaki ormanlarla kaplı Istranca Dağları’nın güneybatıya bakan gayet hafif dalgalı, az eğimli yaygın eteklerini kaplar. Tamamı ile çıplak olan bu etekler, Istranca Dağlarından gelerek Ergene’ye karışan birçok küçük akarsuların genişçe vadileriyle parçalanmıştır.Balkanlar üzerinden gelen soğukların etkisiyle kışlar soğuk geçer. Yazlar sıcak olur. İlçe ekonomisi geniş ölçüde tarla tarımına, bu arada tahıl, ayçiçeği, şeker pancarına dayanır. Peynir, bal, yapağı gibi ürünler de ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutar. İlçede önemli miktarda yapı taşıda çıkarılır. Tozaklı ve Poyralı köylerinin sırtlarında da linyit yatakları vardır.

bası Istranca Dağları’nın güneybatı eteklerindeki hafif dalgalı düzlükler üzerinde, denizden 192 m. yükseklikte kurulmuştur. Vize-Kırklareli yolu (eski İstanbul – Edirne Yolu) kasabadan geçer. Güneyden Lüleburgaz yönündedir.

yolu ile birleşir. Nüfusu 6.000’e yakın (1960 sayımı: 5.716) olan Pınarhisar 5 mahalleden meydana gelmiştir. Kasabanın yanı başında Pınarhisar Çimento Fabrikası bulunur. Bu fabrikanın başlıca ham maddesi olan kalkerle kil, Pınarhisar’a yakın çevreden çıkar. Yakacak ihtiyacı Zonguldak maden kömürleri ile Trakya linyitlerinden sağlanır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir