Türkiye’nin sağlık turizmi açısından dünyadaki yerine geçmeden önce kısaca sağlık turizmi hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır .

Türkiye son on beş yıl içerisinde sağlık turizminde önemli gelişmeler sağlamıştır . Ancak henüz dünya piyasasında istenilen seviyeye geldiği söylenemez . Türkiye’nin sağlık turizmi açısından birçok avantajlı yönü bulunmaktadır . Bu yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz :

– Türkiye ‘ deki özel hastaneler artık batı ile yarışabilecek seviye gelmiştir .
– Türkiye JCI ‘ ya akredite olmuş hastane sayısı bakımından dünyada 2. sırada yer almaktadır .
– Termal kaynaklar bakımından Avrupa ‘ da 1, dünyada ise 7. sırada bulunmaktayız .
– İklim ve tarihi itibariyle turizme son derece uygundur .
– Sağlık hizmetleri çoğu ülkeye göre ucuzdur .

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi insanların çeşitli sebeplerle yitirdikleri sağlıklarına tekrar kavuşmaları ya da sağlıklı iseler bu sağlıklı hallerini uzun süre devam ettirebilmek için başka yerlere yaptıkları seyahatlere denir . Yani sağlık turizmi kişinin sağlık problemlerine çare bulmak amacıyla gerçekleştirdiği seyahatlere verilen addır .

Sağlık Turizminin Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Sağlık turizmi ile ülkeye turist girişi sağlanmakta ve burum ülke ekonomisi için artı bir girdi olmaktadır . Ayrıca yabancı ülke vatandaşlarını ülkeye çekebilmek adına yapılan faaliyetler sektörde gelişme sağlamakta ve yerli hastalara da daha iyi hizmet sunulmasına olanak sağlamaktadır .

Sağlık turizminde karşılaşılan olumsuz durum ise hastaların ülkelerindeki sağlık güvencelerinin başka ülkelerde geçerli olamaması durumunda hastanın büyük maddi külfet yaşaması , tedavinin ardından ülkesine dönünce yaşadığı yan etki vb. sorunlarda tedavi ile ilgili sıkıntılar yaşaması gösterilebilir .

Sağlık Turizminin Çeşitleri Nelerdir?

Sağlık turizmi ; kaplıca turizmi , spa-wellness , yaşlı turizmi , engelli turizmi , ve medikal turizm olmak üzere beş bölümdür .


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir