Ülkemizin tabiat harikası dağlarından biri de Ege’nin meşhur Spil Dağıdır. Manisa şehrimizin merkezinden kuzey yolu takip edildiğinde 24. kilometrede, İzmir’den güney yolu takip edildiğinde yaklaşık olarak 50 kilometre sonra Spil Dağı’na ulaşılıyor. Bununla beraber Spil Dağı daha ziyade Manisa şehri ile özdeşleşmiş bir dağ. Spil aynı zamanda; tarih, mitoloji ve flora açısından çok özellikli bir doğa parçası.

Spil Dağı kendisini farklı kılan özellikleri dolayısı ile, 1968 senesinden bu yana Milli Park niteliği taşıyor. Bölge, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı bulunuyor. Spil, Gediz nehri ovasının altmış metrelik düzeyinden başlıyor ve Karadağ zirvesinde 1517 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor. Spil’in çevresinde ise, derin vadiler, bu vadilerin içinde çeşitli dere yatakları yer alıyor. Spil Dağı Milli Parkı’nın doğu tarafında altı yüz metre yüksekliğe sahip bir göl bulunuyor. İçerisi çok miktarda sülük barındırdığı için, Sülüklü Göl olarak adlandırılıyor. Spil Dağında diğer bir görülesi unsur olarak çeşitli mağaralar da bulunuyor. Dağ, ormanlık bir bitki örtüsü barındırıyor. Spil Dağı’nın bitki örtüsü içerisinde Manisa lalesi gibi endemik türler de içeren zengin ve ilginç bir flora söz konusu. Ayrıca, yaban atları ve çeşitli yaban hayvanları bu yörede bulunabiliyor.

Spil Dağı’nın ilginç özelliklerinden biri de Ağlayan Kaya olarak bilinen doğa harikası yer. Spil Dağı eteklerinde yer alan Ağlayan Kaya, Niobe Kayası olarak da anılıyor. Tam olarak bu kayanın bir sanat eseri mi olduğu yoksa doğal bir oluşum mu olduğu bilinmiyor. Antik çağlardan beri bu konunun tartışıldığı söyleniyor. Başı önüne eğik ağlar haldeki bir kadın görünümü taşıyan Ağlayan Kaya, doğal bir aşınımla oluşmuş olabileceği gibi, insan eliyle biçimlendirilmiş de olabilir. Ağlayan Kaya’dan bazı eski Yunan yazarlarının eserlerinde de söz ediliyor.

Bazı rivayetlere göre ise, Ağlayan Kaya’nın Zeus’un taşa dönüştürdüğü Niobe’yi tasvir ettiği iddia ediliyor. Söz konusu Niobe, Yunan mitolojisinde Lidya kralı Tantalos’un kızı ve kral Amphion’un eşi olan kadını, kaybettiği çocukları için ağlayan acılı anneleri temsil ediyor. Mitolojik anlatıya göre Niobe, acılarını dindirmek isteyen Zeus tarafından Spil Dağı yamacında bir kaya parçasında dönüştürüldü.

Spil Dağı’nın Ağlayan Kayası yakınlarına yakın geçmişte yapılan açık hava tiyatrosu ise, bölgeye zarar vermiş görünüyor. Kayayı besleyen su yolları zarar gördüğü için, kaya da tehlikeye düşüyor.

Spil Dağı Milli Parkında 39 orman köşkü de Şehzadeler Belediyesi tarafından turizme açılmış bulunuyor. Bölge doğa severler için unutulmayacak bir güzellik.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.