Süleymaniye Külliyesi, İstanbul’un Süleymaniye semtinde yer alan bir külliyedir. Bu külliye 1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile yaptırılmıştır. Mimar Sinan bu külliyeyi ve camiyi “kalfalık dönemi eserim” olarak tabir eder. Külliye, yedi tepeli şehir İstanbul’un tepelerinden birinin üstüne kuruludur. Camiden sonra külliyedeki en önemli yapılar medreselerdir. İçinde Evvel Medresesi ve Sani Medresesi ile Rabi Medresesi ve Salis Medresesi adlarında iki ayrı medrese topluluğu vardır.

Evvel ve Sani Medresesi üstünde Süleymaniye kitaplığı yer alır. Külliyenin güneydoğu köşesinde Süleymaniye Hamamı, kuzey kanadında darüşşifa ve bimarhane bulunur. Camide Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve Mimar Sinan Türbeleri bulunur. Külliyede aynı zamanda tabhane, çarşılar ve sıbyan mektebi de bulunur. Bu külliye yalnız içinde bulunan yapılar ile değil etrafındaki mahalle ile de sosyal ve kültürel bir merkez olma özelliğine sahiptir.

Süleymaniye Külliyesi’nde Eğitim

Külliyedeki sıbyan mektebi, o civarda yaşayan insanların çocuklarını okuma-yazma ve dini bilgiler öğrenmeleri için gönderebileceği bir kurumdu. 5-6 yaşlarında bu okula başlayan çocuklara “sabi” denirdi. Çocuklar sıbyan mektebinden 13-15 yaşları arasında mezun olurlar ve hayata atılırlardı. Bu bölgede böyle bir okul olması bölgenin değerini oldukça arttırmıştı.

Külliyeye yakın bir yerde yaşayan her ailenin çocuk bireyleri okuma-yazmayı öğrenme imkânına sahipti. Aynı zamanda külliyenin içinde bir de medrese bulunuyordu. Medrese o zamanlarda ortaokul, lise, üniversite düzeyinde eğitim veren; çok önemli bir kurumdu. Medresede eğitim almış bir kişinin geleceği parlak imkânlarla dolu olurdu. Kanuni Süleyman dönemindeki medreselere Süleymaniye Medreseleri adı verilirdi. Sahn-ı Seman Medreseleri’nden mezun olan kişiler ilim hayatlarına Süleymaniye Medreseleri’nde devam ederlerdi. Süleymaniye Külliyesi’nin yapılışı ile de Süleymaniye Medreseleri değer kazandı.

Süleymaniye Kütüphanesi

Külliyede medreseler ve sıbyan mektebinin dışında da birçok eğitim kurumu yer alıyordu. Bu eğitim kurumlarının hepsinin toplu bir şekilde bu külliyede bulunması, o bölgeyi İstanbul’da bir eğitim merkezine dönüştürdü. Aynı zamanda içinde bulundurduğu Süleymaniye Kütüphanesi de eğitimli insanların ve eğitim alan öğrencilerin külliyeye sık sık uğramalarını sağladı.

Süleymaniye Külliyesi Planı ve Bölümleri

Külliyenin içindeki tesislerin hepsi eğitim amaçlı değildi. Külliyenin içinde bir de hamam bulunuyordu. Bu hamam külliyede çalışan personel ve eğitim alan öğrencilerin kullanımına açıktı. Külliyenin içinde bir de misafirhane bulunuyordu. Bu misafirhanelere “Tabhane” adı verilirdi. Genellikle bir yerden bir yere yürüyerek seyahat eden yolculara hizmet verirlerdi. Aynı zamanda fakirlere yardımcı olurlardı. Ancak Süleymaniye Külliyesi’nde yer alan tabhane daha çok hastaların dinlenmesi ve iyileşmesi için hizmet vermiştir.

Külliyenin içinde zamanın en görkemli camilerinden biri olan Süleymaniye Camii olması külliyeyi doğal olarak bir toplanma merkezine dönüştürmüştü. Binlerce insan dini ibadet veya sadece sohbet amacı ile burada toplanmayı seçmiştir. Bu kadar sık ziyaret edilen bir yer olması, külliyenin etrafını da canlandırmış; yakınlara yeni dükkânlar, yeni kurumlar açılmasını sağlamıştı. Doğal olarak da bulunduğu muhit hayat kazandı, şehirdeki insanların hayatının geçtiği bir yer haline geldi.

Süleymaniye Külliyesi sadece içinde Süleymaniye Camii’ni bulundurması ile değil, birçok eğitim kurumu, sağlık merkezi, misafirhane, aşevi bulundurması ile de İstanbul için çok önemli bir yapı olmuştur. Sadece dini amaç ile kullanılmayan külliye on binlerce insan için iş imkânı da sağlamıştır. Hem insanları doyurmuş hem iyileştirmiş hem de mutlu etmiştir. Süleymaniye Külliyesi, İstanbul’un Süleymaniye beldesinin gelişmesinde ve refah seviyesinin artmasında büyük bir rol oynamıştır.

Süleymaniye Külliyesi Nerede?

Süleymaniye Külliyesi, adını verdiği Süleymaniye Mahallesi’nde bulunmaktadır. Süleymaniye Mahallesi İstanbul’un Fatih ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.

Not: Aşağıdaki harita görseline tıklayarak Süleymaniye Külliyesi için yol tarifi alabilirsiniz.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.