Akdeniz Bölgesi’nin en önemli ticaret merkezlerinden olan Kırk kaşık Bedesteni, Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alıyor. Eski dönemde Anadolu’da bedestenler ticaretin can damarlarıydı. Evliya Çelebi’nin de Anadolu’daki şehirleri bedesten olan şehirler ve bedesten olmayan şehirler olmak üzere ikiye ayırdığı ünlü seyahatnamesinde görülüyor. Bedestenlerin ticarette böylesine önemli yerler olması ve ticaretin kalbinin buralarda atması bedestenleri el üstünde tutmaya yetmiş.

Hoş Mimarisiyle Tarihi Bedesten

Ticaret can damarı Kırk kaşık Bedesteni, kendine özgü bir mimariye sahip olmanın yanında birçok kültürün de birbiriyle kaynaştığı bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça eski bir tarihe sahip Mersin Tarsus’un ünlü Kırk kaşık Bedesteni, 1579 senesi civarlarında inşa ettirildiği düşünülüyor. O dönemlerde jeopolitik konumundan dolayı hem önemli bir siyasi merkez hem de önemli bir ticari merkez olmasıyla Tarsus’ta inşa ettirilen tarihi bedesten, Ramazan oğulları Beyliği’nce inşa ettirilmiş. İbrahim Bey’in inşa ettirdiği bu ticari yapı ilk yaptırıldığı zamanlarda bir aşevi olarak kullanılırken, sonradan bir kapalı çarşıya dönüştürülmüş ve günümüze kadar o halde gelmiş.

Bir Diğer Adıyla Beyaz Çarşı

Eski dönemlerde “Beyaz Çarşı” adıyla da bilinen tarihi Kırk kaşık Bedesteni, oldukça güzel bir mimariye sahip. Dış süslemeleriyle göze çarpan bu bedestende kaşık motifleriyle süslemeler yapılmış. Adını da bu kaşık motiflerinden alan Kırk kaşık Bedesteninde kesme taşlar kullanılmış. İki tane giriş kapısı bulunan bedestende 25 tane oda ve 7 tane kubbe yer alıyor.

Ödüle Layık Görülen Tarihi Bedesten

Tarihi Kentler Birliği’nden 2005 senesinde Proje Yarışma Ödülü almış tarihi bedesten, 2004 yılında Tarsus Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden geçici süreliğine alınarak restore edilmiş yapılardan birisi. 7 Mart 2007’de resmi olarak açılan bu tarihi bedesten, Tarsus’un da ticari hayatına katkılar yapmaya devam ediyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir