Toprakkale Kalesi

Toprakkale ilçesi, çok eski çağlara dayanan uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova’da bulunmaktadır. İlçenin tarihi gelişimi Çukurova ile paralellik göstermektedir.

Bölgeye gelen ilk kavim Luviler’dir. M.Ö. 16-17. yy’lar da Çukurova halkı, bölgeyi güneydoğudan gelen göçlerden korumak için bir krallık kurmuştur. Geçmişte Kizvatno olarak anılan bu krallık, M.Ö. 12. yy sonlarında denizci kavimler ve Hitit devleti tarafından batırılmıştır. Bu kargaşa da krallık Que adı ile tekrar ortaya çıkmıştır.  M.S. 7. asırda da Asurlulara yenilen Çukurovalılar pes etmemiş, imparatorluğun yeniden yıkılmasına rağmen Kilikyalılar olarak eski krallıklarını diriltmişlerdir.

Kilikya, Finike hükümdarı Kilik’in adından gelmektedir. M.Ö. 6. yüzyılda bölge İranlılar’ın işgaline uğramıştır. M.Ö. 33 yılında bölge Büyük İskender’in eline geçmiş, Büyük İskender’in ölümüyle de Selevkoslar’ın payına geçmiştir. Daha sonra bölge uzun yıllar Doğu Roma İmparatorluğu’nun yönetiminde kalmıştır. 19. yüzyıl yarısında Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mısır Valisi bölgeyi istila etmiştir. Bu işgalden sonra 1833 Kütahya Antlaşması ile Mısır’a bağlanmış fakat 1840 Londra Antlaşmasıyla yeniden Osmanlı’ya geçmiştir.

 

Toprakkale Kalesi
Toprakkale Kalesi

Toprakkale, Kurtuluş Savaşı’nda da önemli role sahiptir. Bölge stratejik konumundan dolayı itilaf devletleri tarafından güvenliklerini tehdit ettiği gerekçesi ile işgal edilmiştir. Bölgeyi ilk işgal eden devlet İngilizlerdir. İngilizlerin bir aylık işgalinden sonra Fransızların egemenliğine geçmiştir. Fransız işgaline karşı halk tepki göstererek, Kuva-yı Milliye çetelerine yardımlarda bulunmuş ve ilçe Aralık 1920’de işgalden kurtulmuştur. Ekim 1921’de imzalanan Ankara antlaşması ile de Fransızlar bölgeyi tamamen terk etmiştir.

Önceleri Adana’ya bağlı Osmaniye ilçesinin kasabası olan Toprakkale, Osmaniye’nin il olmasıyla Osmaniye’ye bağlı bir ilçe olmuştur. Toprakkale adını kendi sınırları içerisinde yer alan kaleden almıştır. Güneybatısı dağlarla çevrili iken kuzey ve doğu yönleri alabildiğine ovadır. Çeşit çeşit meyve ağaçları ve bitki örtüsüyle şirin bir ilçemizdir. İlçenin en turistik yeri Kale’dir. Kale, M.Ö. 312-64 yılları arasında Selevkoslar tarafından inşa edilmiştir. 75 metre yükseklikteki yığma tepe üzerinde yer almaktadır. Abbasiler dönemin de Harun Reşit’in Çukurova’yı fethetmesiyle siyah taş kullanılarak yeniden yapılmıştır.

İskenderun-Osmaniye yol kavşağında yer alan kaleye Abbasiler ‘’Kara Kilise’’ adını verirken, Hamdaniler ‘’Tel-Hamdün’’ adını vermiştir. Kalede yer alan beyaz taş dekorasyon ve yuvarlak formlu mazgal delikler Memlük dönemi mimarisini yansıtmaktadır. Kale Osmanlı Dönemi’nde (1517’li yıllar) bir süre kışla olarak kullanılmıştır. Daha sonra terk edilmiştir. Osmanlıların ‘’Kınık Kalesi’’ dedikleri Toprakkale; Hemite, Bodrum Kalesi, Anavarza, Tumlu Kalesi ve Çardak Kalelerinin görüş alanındadır. Kalenin çevresi dış surlarla çevrilidir ve 12 adet burcu vardır. Yuvarlak burçlar kalın surlarla birbirine bağlanmıştır.

Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti

Ülkemizin en güzel coğrafi konumuna sahip olan Kale’nin ulaşım ve onarımı oldukça kolaydır. Henüz turizme açık olmayan Toprakkale Kalesi’nin, bakanlık imkânlarıyla kısa zamanda onarılarak turizme kazandırılma çalışmaları devam etmektedir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir