Pakistan’ın resmi dili olan Urduca İngilizce ve Çince’den sonra en çok konuşulan 3. dildir. Hindustani olarak bilinen Urduca ve Hintçe tüm dünyada 440 milyonu aşkın insan tarafından konuşulan, önde gelen dünya dillerinden biridir. Bazı araştırmalara göre Dünyanın 2. büyük dili olarak kabul edilen Urduca, Hindistan Yarımadasının dışında 40’dan fazla ülkede konuşma dili olarak kullanılır.

Hindustani yani Urduca ve Hintçe olarak bilinen dil, temelde aynı dili ifade eder. Farklılık ise Hintçe ve Urducanın yazımındaki farklılıktan kaynaklanır. Hintçe Hindistan’ın resmi dilidir ve Devanagari alfabesi ile yazılır. Urducanın yazılışında ise Arap alfabesi kullanılır. Urduca genel olarak incelendiğinde, söz varlığının bölgesel dillerden ve çevre dillerden oluştuğu görülür. Birçok din ve kültürün yanı sıra farklı yerel dilleri konuşan toplulukların ortak konuşma dilidir.

Urdu kelimesinin adı Türkçe ordu kelimesinden gelir. Gazneli Mahmud’un Bugün Pakistan olarak bilinen toprakları fethiyle başlayan 800 yıllık Müslüman Türk sultanlıkları dönemi dilin oluşmasında önemli bir aşama olarak görülür. Adından da anlaşılabileceği gibi Urducanın kökeni orduya dayanır. Ordunun güçlü bir şekilde şekillendirdiği ve ordudaki kişilerin konuştuğu Urdu dili, Gazneliler ile birlikte başlayan süreçte, Türk kökenli ordu mensupları ile yerel dillerin karışması ile meydana gelmiştir. Türkçe ve Urducada, her iki dile Arap, Fars ve Batı dillerinden geçen kelimelerle birlkte ele alındığında 2600 ortak kelime bulunur. Urdu dilindeki Türkçe kelime sayısı ise yaklaşık 150’dir.

Urducanın oluştuğu topraklarda konuşulan Sanskrit ve diğer diller, dilin temel yapısında önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra Müslüman Sufilerin kullandığı Arapça ve Farsça dile şeklini veren unsurlardan biridir. Urducanın ilk yazılı belgelerini dini içerikli kitaplar oluşturur. Sufilerin yazdığı bu kitaplarda Arapça ve Farsça kelimeler yoğun olarak kullanılmıştır. Tarihin ilerleyen dönemleriyle birlikte bölgedeki İngiliz varlığı da dilin söz varlığını etkilemiştir. Urduca’da çok sayıda İngilizce kökenli kelime bulunur. Urduca günümüzde de farklı dil ve kültürleri barındıran oldukça esnek bir dil yapısına sahiptir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir